Onze schooltijden


De schooltijden voor groep 1 tot en met 8 zijn:
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.30 uur. De leerlingen lunchen tussen 12.00 en 12.30 uur of van 12.30 tot 13.00 uur in de eigen klas. Er is ook speeltijd tussen de middag. Dit gebeurt onder toezicht van een pedagogisch medewerkers van De Bonte Vlinder.
 
Op woensdag zijn de schooltijden van 08.30-12.00 uur.
 
Het schoolplein is elke ochtend vanaf 8.20 uur geopend. De kinderen spelen, onder toezicht van een leraar, tot de bel gaat, buiten.