Leerlingenraad OBS De Vliegerdt


Obs De Vliegerdt heeft een leerlingenraad. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen door hun klasgenoten gekozen worden om hen een jaar te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert enkele keren per jaar. Juf Coby is bij deze vergaderingen aanwezig. Een van de successen van deze raad is de vernieuwing en inrichting van ons schoolplein geweest.

Waarom een leerlingenraad: