Op onze school werken wij met:


De onderwijsinspectie heeft in 2013 de kwaliteit van ons onderwijs onderzocht en geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen op orde is. Het rapport kunt u hier downloaden.