MR


De medezeggenschapsraad is het officiële contactorgaan tussen de school en het bevoegd gezag en de ouders. De taken van de MR zijn:
De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief vermeld. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen.
 
Voorzitter: Wendy van Bodegom
Secretaris: Trude Rutgrink
algemeen lid: Coby Piket
algemeen lid: Christine Hogendijk

Het mailadres van de MR is  mr.vliegerdt@edumarevpr.nl