Passend onderwijs


De Vliegerdt is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In dit plan leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen en buiten de school) hierbij hebben.

 
In ons ondersteuningsprofiel leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op De Vliegerdt organiseren