Jaarverslag


Het jaarverslag beschrijft de resultaten van de voorgenomen doelstellingen van het jaarplan van het voorgaande schooljaar. Het jaarplan beschrijft gedetailleerd het voorgenomen beleid van de school voor de periode van één jaar.
Het schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het overkoepelend Strategisch Beleidplan 2019 - 2023 van EduMare. 

Download hier het jaarverslag van 2022-2023