Peilingen


Ouder tevredenheidpeiling 2019 (OTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,35. Daarmee scoort de school ruim voldoende.De respons op de Vragenlijst was 79%: 31 van de 39 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Meer dan 10% van de ouders vindt dat de school niet effectief optreedt als kinderen gepest worden. Medewerkers vinden dat ze heel effectief optreden tegen pesten. We nemen aan dat informatie hierover behoorlijk bij kan dragen aan een realistisch beeld. We nemen dit punt daarom voortaan altijd op als bespreekpunt op de informatieavonden en we hopen dit item zodoende op een volgende peiling hoger te scoren.
 
Download de ouder peiling

 

Leerling- tevredenheidpeiling 2019 (LTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,42. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 89%: 17 van de 19 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. In gesprekken met leerlingen zijn we gespitst op het schoolklimaat en de veiligheid. Zodra er aanleiding voor is hebben we gesprekken met kinderen over hun welbevinden/gevoel van veiligheid. We vragen ze wat beter kan en wat ze anders zouden willen.
 
Download de leerling peiling
 


Personeel tevredenheidpeiling 2019 (PPT)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,73. Daarmee scoort de school goed.De respons op de Vragenlijst was 78%: 7 van de 9 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. De peiling heeft ons geen verbeterpunten opgeleverd.
 
Download de personeels peiling